Ενημέρωση σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ που συστάθηκε με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους έμπορους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους ζητεί, με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο από 1.08.2011 θεσπίστηκε διμηνιαία εισφορά ύψους 20 ευρώ η οποία σήμερα ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η εν λόγω εισφορά καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών υπέρ του κλάδου αυτού και του συγκεκριμένου λογαριασμού.


«Οφείλαμε και έτσι πράξαμε να χαιρετίσουμε αυτήν την πρωτοβουλία και την αποκατάσταση εν μέρει της αδικίας εις βάρος των συναδέλφων μας», επισημαίνει το Επιμελητήριο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «μέχρι σήμερα… δεν εκδόθηκε ποτέ η απαιτούμενη για την κατανομή του βοηθήματος υπουργική απόφαση».


Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καθυστέρησης είναι, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, «οι συνάδελφοι επιχειρηματίες να συνεχίζουν να καταβάλουν το ειδικό τέλος, χωρίς όμως να λειτουργεί αυτή η ρύθμιση, υπέρ των άνεργων εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι μένουν ακάλυπτοι».