Σε δέκα ομάδες νησιών τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης για μεγάλους επενδυτές, κατέληξαν οι μελέτες για την αξιοποίηση νησιών του Δημοσίου.


Σύμφωνα με την εφημερίδα…

Διαβάστε περισσότερα