Σειρά κινητοποιήσεων αποφάσισαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που συνεδρίασε, εκτάκτως, με αφορμη τις πληροφορίες για περικοπές στους μισθούς των δικαστικών λειτουργών. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στα μέλη της Ένωσης τη συμμετοχή τους στην Πανελλήνια Πανδικαστική Συγκέντρωση, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012 στον Άρειο Πάγο, και στις Πανδικαστικές Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις λοιπές Εφετειακές έδρες την πρώτη ημέρα του νέου δικαστικού έτους, 17 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μμ –όπως αποφασίστηκε κατά την κοινή συνάντηση των Δικαστικών Ενώσεων της 31-8-2012-, με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και της λειτουργίας των εισαγγελικών γραφείων, κατά το χρόνο των εν λόγω συγκεντρώσεων.