Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι δήμοι καθώς τα νέα μέτρα ύψους 11,5 δισ. ευρώ που σχεδιάζονται για τη διετία 2013-2014 προβλέπουν περικοπές ύψους 735 εκατ. ευρώ οι οποίες οδηγούν 5.000 εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε «διαθεσιμότητα». Στα νέα μέτρα που επεξεργάστηκε το υπουργείο Οικονομικών περιγράφεται η εξοικονόμηση 18 εκατ. ευρώ από το νέο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και 86 εκατ. ευρώ από τη μείωση του μισθολογικού κόστους των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επικαλείται το «Έθνος», η εξοικονόμηση 104 εκατ. ευρώ από το συγκεκριμένο σκέλος δαπανών των ΟΤΑ, θα φέρει κοντά στην έξοδο από το Δημόσιο περίπου 5.000 εργαζόμενους στους δήμους και στις περιφέρειες, από τις αρχές του επόμενου χρόνου.

Υποψήφιοι προς «διαθεσιμότητα» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να τεθούν:
  • Οι εργαζόμενοι στις 800 δημοτικές επιχειρήσεις που θα καταργηθούν και θα συγχωνευτούν.
  • Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ που θα καταργηθούν οι θέσεις τις οποίες κατέχουν. «Κλειδί» για την υλοποίηση των περικοπών θα είναι τα νέα οργανογράμματα των δήμων.
Η νέα οργανωτική δομή των ΟΤΑ διαμορφώνεται από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους Γερμανούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική βοήθεια και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που επιβλέπει την αξιολόγηση των δομών του Δημοσίου.

Με την «απόσυρση» της εφεδρείας και την αντικατάστασή της με τη συνταξιοδοτική ωρίμανση, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα που θα τεθούν εργαζόμενοι στο Δημόσιο οι οποίοι θα αξιολογηθούν αρνητικά, όπως προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να «μπουν» πρώτοι στη βάσανο του νέου καθεστώτος.