Την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος που απέστειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προς όλους τους αρμόδιους φορείς.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας. Πρόσφατα, επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν ότι η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 25%, ενώ άλλες μελέτες με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις καταλήγουν σε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά.

Όπως αναφέρει ο κ. Βρούτσης «είναι κατανοητό ότι, δεδομένης της σφοδρής οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και, γενικότερα, κάθε μορφής παραβατικότητας στην ελληνική αγορά εργασίας, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση. Δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας ή νομικής τάξης, είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η αποκατάσταση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός καλεί όλους τους αρμόδιους οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά στην «εθνική μάχη» κατά της αδήλωτης εργασίας. «Σας καλώ να προβείτε στην πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την αδήλωτη εργασία (ν.3996/2011) και την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (ν.4052/2012), με την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σας καλώ να υπερβείτε ακόμη και τη στοχοθεσία που έχει τεθεί από το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.)» αναφέρει ο κ. Βρούτσης.

Καταλήγοντας ο κ. Βρούτσης υπόσχεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου του ΣΕΠΕ, αναβαθμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας, αλλά και τη θεσμική θωράκιση των επιθεωρητών εργασίας για να επιτελούν με ασφάλεια και ανεξαρτησία το σημαντικό έργο τους.

«Είμαι βέβαιος ότι με θέληση και συντονισμένη δουλειά μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα μας μια πολύτιμη υπηρεσία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καταπολέμηση της μάστιγας της αδήλωτης εργασίας που τρέφει την παραοικονομία» κατέληξε ο υπουργός.