Με την προοπτική της πραγματοποίησης κινητοποιήσεων στο διάστημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου απαντούν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές στις κυβερνητικές προθέσεις, αφού σε συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο υπουργείο Οικονομικών, ο Γιάννης Στουρνάρας τους ανακοίνωσε πως θα υποστούν περικοπές 17,5% στις αποδοχές τους. Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε ο κ. Στουρνάρας στην ΠΟΣΔΕΠ οι αποδοχές των πανεπιστημιακών θα μειωθούν κατά 5% για όσους έχουν αποδοχές άνω 1.000 ευρώ,κατά 10 % για όσους έχουν αποδοχές άνω 1.500 ευρώ, κατά 15% για όσους έχουν απολαβές άνω των 2.000 ευρώ, κατά 20% για όσους έχουν απολαβές άνω των 2.500 ευρώ και κατά 25% για όσους λαμβάνουν άνω των 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως πανεπιστημιακός καθηγητής με 25ετή προϋπηρεσία λαμβάνει σήμερα μεικτά 3.100 ευρώ.

Η πρόταση των εκπροσώπων των πανεπιστημιακών προς τον υπουργό για μείωση όλων των ειδικών μισθολογίων στα ισχύοντα το 2004 ή και το 2000, φέρεται ως απορριφθείσα καθώς εφαρμογή της θα έθιγε ιδιαίτερα τους δικαστικούς.