Στα δικαστήρια και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποφασισμένος να προσφύγει ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Εκμεταλλεύσεως Κυλικείων Ελλάδος, σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων τιμών σε προϊόντα κυλικείου, ενώ, όπως σημειώνει, η τυχόν εφαρμογή της νέας αγορανομικής διάταξης του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα οδηγήσει πολλά καταστήματα σε κλείσιμο και, επομένως, σε απολύσεις εργαζομένων.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει, ότι «όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου, οι προηγούμενες αγορανομικές διατάξεις παρόμοιου περιεχομένου έχουν κριθεί από το ΣτΕ αντισυνταγματικές και αντίθετες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι για τα εν λόγω καταστήματα λειτουργεί ο ανταγωνισμός, και ως ένα απλό παράδειγμα σημειώνει ότι στις εισόδους νοσοκομείων, δικαστηρίων, υπουργείων κλπ λειτουργούν παρά πολλά αναψυκτήρια, περίπτερα, καταστήματα και μάλιστα σε πλεονεκτικότερη θέση και πρόσβαση, τα οποία πωλούν τα ίδια προϊόντα, όπως επίσης τα ντιλίβερι πολλών καταστημάτων φέρνουν προϊόντα σε χώρους όπου λειτουργούν κυλικεία.

«Επομένως, ο ανταγωνισμός και υπάρχει και λειτουργεί και η τελική λοιπόν τιμή λιανικής πώλησης των αγαθών διαμορφώνεται, αφού υπολογιστούν όλες οι δαπάνες του καταστήματος, συν ένα εύλογο εμπορικό κέρδος».


Σε ό,τι αφορά στα κόστη των κυλικείων που λειτουργούν σε κλειστές αγορές, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν στη βάση της αρχής της ελεύθερης αγοράς και οι τιμές των πωλούμενων προϊόντων διαμορφώνονται κατόπιν κοστολογίου και ειδικότερα:

-Απασχολούνται εργαζόμενοι για τους οποίους εκτός του μισθού καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

-Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών.

-Καταβάλλεται τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, περαιώσεις, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ 23% λογαριασμοί ΔΕΗ, ΔΕΚΟ.

Προσθέτει ότι ειδικά τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ο ΦΠΑ και οι πρώτες ύλες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αλματωδώς και ως παράδειγμα αναφέρει ότι μόνο για την τιμή του καφέ η επίσημη χρηματιστηριακή του αξία τα τελευταία τρία χρόνια αυξήθηκε κατά ποσοστό 180%.