Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικής ο στόχος του προγράμματος για ποσοστό χρέους στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 δεν μπορεί να επιτευχθεί, υπογραμμίζει το ΚΕΠΕ, εξαιτίας των απαισιόδοξων προοπτικών για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις αποκλίσεις του προγράμματος από τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (με το πρωτογενές έλλειμμα να διαμορφώνεται σε περίπου 1,0% -1,5% το 2012). Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΕΠΕ...

 

Διαβάστε περισσότερα