Νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να το υπογράψει και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα μετατάσσεται από τη γενική γραμματεία Δημόσιας Τάξης στη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα επέρχεται ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αυτών γενικών γραμματειών.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνδέεται άρρηκτα με το σκοπό της πολιτικής προστασίας της χώρας, δηλαδή την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, καθώς και τη μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.


Πηγή: naftemporiki.gr