Αντιμέτωποι με αναστολή της καταβολής της σύνταξής τους βρίσκονται συνολικά 6.972 συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν έχουν απογραφεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου μέχρι την 20η Αυγούστου δεν είχαν απογραφεί 6.972 άτομα. Για τις περιπτώσεις που δεν θα απογραφούν μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους από τις 24 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΓΛΚ, αρχίζει άμεσα η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.