Με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου θα καλυφθούν όσα κενά δημιουργηθούν εξήγησε ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Αυγούστου προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής είχε καταγγείλει ότι είναι ανεπαρκής η κάλυψη των αναγκών στα σχολεία και ότι είναι ανεπαρκής ο αριθμός των προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών για την περίοδο 2012- 2013.

Στην απάντησή του ο υφυπουργός Παιδείας εξήγησε ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας είχαν διαβιβάσει στο υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για διορισμούς 1.065 μονίμων εκπαιδευτικών και 14.517 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) κατά το σχολικό έτος 2012- 2013 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπλέον η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων έχει υποβάλει αίτημα για έγκριση πρόσληψης 4.050 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Παιδείας η αρμόδια διϋπουργική επιτροπή (Επιτροπή της 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) ενέκρινε τον διορισμό 225 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης εγκρίθηκαν από την ίδια Επιτροπή οι προσλήψεις 12.584 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. «Ήδη, οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν προβεί σε συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών για τον καλύτερο έλεγχο της όλης διαδικασίας με στόχο την ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας.