Την άμεση σύσταση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων ζητεί ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Στεφάνου από τις υπηρεσίες διοικητικού του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα, με κατεπείγουσα εγκύκλιό του καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού να ενημερώσουν, εντός πέντε ημερών, αν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «αν δεν έχει ήδη γίνει η σύσταση των πειθαρχικών συμβουλίων, παρακαλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε σε αυτή».

Σημειώνεται ότι, κανονικά, η διαδικασία σύστασης των νέων πειθαρχικών συμβουλίων, στα οποία δεν θα μετέχουν πλέον συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, σύμφωνα με το νόμο 4057/2012, του Δ. Ρέππα, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου του 2012.