Υπέρ της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έτσι ώστε το σύστημα να γίνει βιώσιμο στη χώρα μας τάσσεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν.

Απαντώντας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντή ο κ. Ρεν τόνισε ότι «ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης όσον αφορά την επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών αμβλύνεται με την καθιέρωση των βασικών συντάξεων που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πλέον ακραία ένδεια μεταξύ των συνταξιούχων, και με την επικέντρωση των περικοπών των κύριων και των επικουρικών συντάξεων στις υψηλότερες (κύριες και επικουρικές) συντάξεις με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται οι λιγότερο εύπορες κατηγορίες συνταξιούχων».


Η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα συμβάλλει επίσης σύμφωνα με τον κ. Ρεν υπό τον όρο ότι θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω αποδυνάμωση της επάρκειας των συντάξεων.


«Όταν εξετάζονται περαιτέρω αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα οφείλει να στηρίζεται σε οικονομικώς βιώσιμη βάση ώστε να παρέχει στους συνταξιούχους επαρκείς και εξασφαλισμένες συντάξεις μακροπρόθεσμα» κατέληξε.