Ομάδα εργασίας για την έρευνα των αρχείων σε σχέση με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
Συγκεκριμένα η ομάδα αποτελείται από τους κ.κ.:
1. Παναγιώτης Καρακούσης, Γενικός Διευθυντής, ως Συντονιστής
2. Βασίλειος Κατριβέσης, Γενικός Διευθυντής, ως Αναπλ. Συντονιστής
3. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής, ως Μέλος
4. Ελένη-Στυλιανή Ρωμαΐδου, Διευθύντρια, ως Μέλος
5. Ιωάννης Μητρόπουλος, Εισηγητής, ως Μέλος

Ως Γραμματείς ορίζονται οι Εισηγήτριες: Αντιγόνη Κουλουμβάκη και Γεωργία Χαλούλου.

Σημειώνεται ότι έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η έρευνα των αρχείων του Γ.Λ.Κ. σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Παράλληλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν θα λάβουν αποζημίωση για το έργο τους, ενώ οφείλουν να παραδώσουν το έργο τους έως την 31/12/2012.