Τη χορήγηση οκτώ υποτροφιών στους 8 πρώτους βαθμολογικά εκπαιδευόμενους στα τέσσερα προγράμματα που διατίθεται στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο ανακοίνωσε το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ειδικότερα, πρόκειται για τα προγράμματα: Business Administration, Advanced Business Management, Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία και Ειδική Αγωγή.
Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για τα τέσσερα προγράμματα των υποτροφιών έως τις 26.10.2012 μέσω του συνδέσμου http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/apply.html.