Τις 3.051 έφτασαν οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εκ των οποίων 1.661 ήταν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις 502 ήταν από τη Γενική Κυβέρνηση, 337 από τους ΟΤΑ, 349 από τα νοσοκομεία, 107 από τα ασφαλιστικά ταμεία, 17 από ΝΠΔΔ και 78 από ΔΕΚΟ (όσες ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση).

Οι προσλήψεις περιορίστηκαν στις 19, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 25 μεταφορές από τον ευρύτερο στο στενό δημόσιο τομέα.