Από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της περιόδου Νοεμβρίου 2012. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»)

β) Γ1 («πολύ καλή γνώση») στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

- Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου των 80 ευρώ
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Δεκτό γίνεται επίσης φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου, με στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία.

- Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από τις 12 Σεπτεμβρίου το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr .

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.