Αλλαγές στον μηχανισμό επιθεώρησης εργασίας ζητεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), τα μέλη της οποίας κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα στη συνάντηση που είχαν για την ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών εργασίας με το κλιμάκιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) Giuseppe Casale, Maria Luz Vega, France Auer και K. Τσοτρούδη.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης αναφέρθηκε στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που αναγκάζει το ILO να επισκέπτεται τόσο συχνά τη χώρα μας και επεσήμανε ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, κυρίως μικρομεσαίοι και πρώην εργοδότες, περνούν τα όρια της υποαπασχόλησης και αναγκάζονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, τροφοδοτώντας και αυτοί με την σειρά τους ένα μεγάλο μέγεθος της ανεργίας, που συχνά δεν καταγράφεται.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει, επίσης, πως υπάρχει κίνδυνος «να μετατραπεί η επιθεώρηση εργασίας από ελεγκτικό όργανο ουσίας σε μηχανισμό δημιουργίας εντυπώσεων». Αναφέροντας ότι η δυνατότητα των επιθεωρητών να εισέρχονται στους χώρους εργασίας νύχτα ή/και απροειδοποίητα, δημιουργεί φοβικό κλίμα και κίνδυνο αυθαιρεσιών, ζητάει να προστεθούν προϋποθέσεις για «τέτοιες ακραίες παρεμβάσεις, οι οποίες να σχετίζονται με την διάπραξη εγκληματικών πράξεων ή σοβαρών αδικημάτων, οπότε θα είναι αναγκαία και η παρουσία δικαστικών λειτουργών».

Αναφερόμενη στη συμφιλιωτική διαδικασία και την εξώδικη επίλυση διαφορών, η συνομοσπονδία των εμπόρων σημειώνει πως για να είναι αυτή η διαδικασία πράγματι σημαντική πρέπει να καταργηθούν οι προβλεπόμενες από τον σχετικό νόμο διοικητικές κυρώσεις προς τον εργοδότη, ή να επιφυλάσσονται μόνο για συμμετοχή με σκοπό την παρέλκυση. «Πολλές από τις παραβάσεις που τελούνται από τους εργοδότες οφείλονται όχι στην κακή τους πίστη αλλά στην άγνοια ή στον αχρείαστο φόρτο που επιβάλλουν οι δαιδαλώδεις διατάξεις του ελληνικού εργατικού δικαίου», αναφέρει η ΕΣΕΕ στο υπόμνημα και ζητάει τη δημιουργία «ενός απλού και κατανοητού στον εργοδότη εργατικού κώδικα», που θα επιτρέψει την εύκολη ενημέρωσή του για τις σχετικές διατάξεις, και παράλληλα «τη δημιουργία και λειτουργία στα πλαίσια του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), τηλεφωνικής γραμμής παροχής συμβουλών σε εργοδότες και εργαζόμενους».