Το διαγωνισμό για τη Β' φάση κτηματογράφησης σε 105 δήμους και κοινότητες της χώρας ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά τη σύμβαση (ΚΤ-01) της δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στο δήμο Αθηναίων «μπλόκαρε» με απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας. Αναλυτικότερα, η Ανώνυμη Εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» διενήργησε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση 22 συμβάσεων-μελετών με αντικείμενο την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης (Β' φάση) σε 105 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μία από τις 22 αυτές συμβάσεις αφορά τη Β' φάση δημιουργίας κτηματολογίου στο δήμο Αθηναίων.

Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορές οι συμπράξεις γραφείων μελετών: 1) «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. - Μέθοδος Τεχνική Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί - Γεωργία Ν. Βούλγαρη - Δημήτριος Αρ. Παπατσώρης» και 2) «Μελέτη ΑΕΜΕ Δ. Κωτούζας και Συνεργάτες Ε.Ε. - Ερατοσθένης Μελετητική Α.Ε. - Αλτάνα Φ. Σαρώφ - Ελένη Ν. Χριστοπούλου».

Από το διαγωνισμό αποκλείστηκε η πρώτη σύμπραξη («Γραφείο Δοξιάδη» κ.λπ.) η οποία και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Το «Γραφείο Δοξιάδη» κ.λπ. είχε κερδίσει το 2011 από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα με την τεχνική προσφορά της δεύτερης σύμπραξης («Μελέτη ΑΕΜΕ Δ. Κωτούζας» κ.λπ.).

Τώρα, το ΣτΕ με την υπ' αριθμ. 3231/2012 απόφασή του έκανε δεκτή την προσφυγή του «Γραφείου Δοξιάδη». Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν συγκεκριμένα ότι η προσφορά της δεύτερης σύμπραξης («Μελέτη ΑΕΜΕ Δ. Κωτούζας» κ.λπ.) «κατέστη απαράδεκτη λόγω παράβασης της αρχής της τυπικότητας και όρων της διακήρυξης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της». Συγκεκριμένα, οι δικαστές διαπίστωσαν ότι αφού η δεύτερη σύμπραξη είχε καταθέσει την προσφορά της έκανε επέμβαση (εγγραφή) σε μία από τις σελίδες της προσφοράς της.

Ως εκ τούτου, το ΣτΕ ακύρωσε τη σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτηματολόγιο» που είχε απορρίψει ένσταση κατά της δεύτερης σύμπραξης.

Πηγή: naftemporiki.gr