Δέκα αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου συνέστησε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Γιάννης Τούντας, στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο «Health World 2012». Ειδικότερα, σύμφωνα με το Βήμα, ο κ. Τούντας πρότεινε:

-Τεκμηριωμένο σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και αποτελεσματική διαπραγμάτευσης με την τρόικα

- Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης με ένα πιο απλό και διαφανές σύστημα ισοδύναμης αποτελεσματικότητας με 12 χώρες αναφοράς

-Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
 
-Την άσκηση ασφαλιστικής φαρμακευτικής πολιτικής με την εφαρμογή εκπτώσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης  
-Την αύξηση της ίδιας συμμετοχής των ασφαλισμένων με εισοδηματικά κριτήρια.  

-Την αναθεώρηση της θετικής λίστας με την εφαρμογή πιο αυστηρών κριτηρίων για πολλές συσκευασίες και περιεκτικότητες  

-Την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος με τη δημιουργία παρατηρητηρίου κατανάλωσης  

-Την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας με νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές έρευνες, με τη δημιουργία κέντρων μελετών βιοϊσοδυναμίας και με την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα αναφοράς για ορισμένα φάρμακα  

-Την αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και την ενίσχυση της καινοτομίας  

-Την ανάγκη ενίσχυσης - αναβάθμισης του ΕΟΦ, η λειτουργία του οποίου έχει καταστεί προβληματική λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού του την τελευταία διετία
TAGS