Ως παραβαίνουσα το Σύνταγμα και ως εκ τούτου νομικά ανίσχυρη, κρίθηκε, από  το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/2012, με την οποία σημειώθηκε μείωση στον κατώτατο μισθό και εφαρμόστηκε η κατάργηση της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ), την οποία αναδημοσιεύει σήμερα το Βήμα, «Το Δικαστήριο, σε μια από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά τη θέση σε ισχύ της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ, έκρινε ότι η τελευταία είναι νομικά ανίσχυρη, διότι εκδόθηκε από τη Διοίκηση κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρα 26 και 43 παρ. 2), χωρίς δηλαδή εξουσιοδοτική κάλυψη. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση η οποία θέτει εκποδών τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές της με αρ. 6 ΠΥΣ».  

Σύμφωνα με την ΟΣΜΕ, η οποία παρενέβη υπέρ απολυθέντων μελών της, τα οποία  κινήθηκαν δικαστικά ακριβώς εξαιτίας της απόλυσής τους από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής,  «με την με αρ. 24/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κρίθηκαν άκυρες οι απολύσεις πέντε συναδέλφων από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, οδηγών και εισπρακτόρων, που είχαν γίνει το Μάρτιο του 2012, και υποχρεώθηκε ο εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους και να τους καταβάλει μισθούς υπερημερίας για το διάστημα από την απόλυσή τους έως τον Αύγουστο του 2012».
 
Η εργοδοσία είχε προχωρήσει στις απολύσεις επικαλούμενη τις σχετικές ρυθμίσεις, όπως όμως παρατηρούν οι συνδικαλιστές, η δικαστική αρχή αποφάνθηκε ότι αυτό συνέβη «χωρίς να συντρέχει κανένας από τους λόγους που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΚΤΕΛ, με την επίκληση εκ μέρους του ΚΤΕΛ, της δήθεν κατάργησης των διατάξεών του που αφορούν τους όρους λύσης της σύμβασης εργασίας από την με αρ. 6/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου».  

«Η "επιχείρηση" εκθεμελίωσης εν μια νυκτί του οικοδομήματος των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας με την με αρ. 6/2012 ΠΥΣ βρίσκει ήδη ως εμπόδιο την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που, σε πείσμα των καιρών, επιμένει να θυμάται και να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οι απολύσεις στα ΚΤΕΛ, αλλά και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους, υπόκεινται και θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς. Τη “ζούγκλα” μπορούμε και θα την κρατήσουμε μακριά» τονίζουν, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών τους, οι εργαζόμενοι.