Τη μείωση κατά 20% των ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων που εκμισθώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης εξετάζει η διοίκηση του κεντρικού δήμου. Το συγκεκριμένο θέμα θα απασχολήσει την προσεχή Δευτέρα και τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ο δήμος Θεσσαλονίκης μισθώνει ακίνητα στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης (Αγορά Καπάνι) και οι επαγγελματίες ενοικιαστές ζητούν τη μείωση των μισθωμάτων επικαλούμενοι πτώση του τζίρου τους αλλά και την γενικότερη οικονομική δυσπραγία.
Σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του δήμου τα ενοίκια των δημοτικών καταστημάτων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης θα πρέπει να μειωθούν σε ποσοστό 20% για ένα έτος. Η πρόταση αφορά τα καταστήματα αλλά και τους πάγκους που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της, με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά περίπτωση, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.    


Πηγή: kathimerini.gr