Πρόγραμμα ανάκλησης ηχείου «Acoustimass» των ηλεκτρικών ηχοσυστημάτων (digital home theater) των σειρών «Bose CineMate GS Series II» και «Bose CineMate Series II» εκτελεί η εταιρεία Bose Ltd., όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανακαλούμενο προϊόν (μονάδα) των ανωτέρω ηχοσυστημάτων περιλαμβάνει εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών από την υψηλή τάση. Ο λόγος ανάκλησης συνίσταται στην πιθανότητα το συγκεκριμένο εξάρτημα, λόγω υποβολής του σε επαναλαμβανόμενη υψηλή τάση (220V και άνω), να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο ανάφλεξης.

Τα ανακαλούμενα προϊόντα φέρουν επικολλημένη ετικέτα που αναγράφει το όνομα της σειράς (Bose CineMate GS Series II και Bose CineMate Series II) και κωδικό αριθμό (barcode). Στην ανάκληση εμπίπτουν προϊόντα που οι κωδικοί αριθμοί αρχίζουν από τους αριθμούς: 051361,051363,051364,051364,051365,051466,051468,051469,051470, 052751,052752,052753,052921,055303,055371,055481,056671,056673, 057971.

Σημειώνεται ότι έχουν αναφερθεί δύο περιστατικά ανάφλεξης παγκοσμίως, συγκεκριμένα ένα από καταναλωτή στη Φινλανδία και ένα από έμπορο στην Ιταλία. Διευκρινίζεται ότι πέραν της καταστροφής του ίδιου του ηχείου «Acoustimass», δεν έχει αναφερθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμός ή καταστροφή περιουσίας παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα έχουν διατεθεί στους καταναλωτές 187 τεμάχια του ηχείου «Acoustimass», το οποίο έχει παραχθεί στην Ιρλανδία.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η εταιρεία Bose Ltd. συνιστούν στους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το σύστημα «Bose CineMate GS Series II» ή «Bose CineMate Series II» να πάψουν να το χρησιμοποιούν, να το αποσυνδέσουν αμέσως από την πρίζα του ρεύματος και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία διανομής στην Ελλάδα «Audio Group Greece B.V.» μέσω της ιστοσελίδας http://www.aggbv.gr ή στο τηλέφωνο 210 6721200, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι το σύστημά τους περιλαμβάνεται στην ανάκληση και να λάβουν οδηγίες επιστροφής της μονάδας Acoustimass.

Η εταιρεία θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη μονάδα Acoustimass χωρίς χρέωση για τους καταναλωτές. Επίσης θα χορηγηθεί νέα εγγύηση για το σύνολο του προϊόντος από την παράδοση του επισκευασθέντος / αντικατασθέντος προϊόντος.