Το διάστημα 13-17 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος. Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτών, να ελέγξουν τους πίνακες του κλάδου και της ειδικότητας τους για να υποβάλουν την ένσταση στην προαναφερόμενη προθεσμία, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις επί των ανηρτημένων στοιχείων τους.

Οι σχετικοί προσωρινοί πίνακες Αναπληρωτών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήδη έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-aitisi.sch.gr.