Δουλεύουμε περισσότερο αλλά χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως καταδεικνύει έρευνα του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος όρος των ωρών που δουλεύει ο έλληνας εργαζόμενος είναι μεταξύ των υψηλότερων στις χώρες του ΟΟΣΑ, αισθητά υψηλότερος από αυτόν του Γερμανού εργαζόμενου.

Στον έλληνα εργαζόμενο αντιστοιχούν ετησίως 2121 ώρες δουλειάς κατά μέσο όρο, την περίοδο 2008-2010, ενώ στην Γερμανία κάθε εργαζόμενος δούλεψε 1412 ώρες ετησίως κατά την ίδια περίοδο, αριθμός μειωμένος από τις 1431 ώρες τα έτη 2005-07.

Το παραπάνω ρεκόρ ωστόσο δεν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αλλά ούτε και σε χαμηλότερους μισθούς, αναφέρει ο ΟΟΣΑ.