Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία, με την οποία, ανάμεσα σε άλλα, θεσπίζεται το τέλος παραμονής και πλόων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξάρτητα από τη σημαία που αυτά φέρουν, ενώ και καταργούνται και ορισμένες φορολογικές επιβαρύνσεις.   Οι νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που συνολικά αποσκοπεί στην περιστολή των δημοσίων δαπανών, ώστε να τεθούν οι βάσεις «επαναπατρισμού» ή επιστροφής των σκαφών που τα τελευταία χρόνια εγκαταλείπουν τις ελληνικές μαρίνες για εκείνες γειτονικών χωρών όπως η Κροατία και η Τουρκία.  

Ακριβέστερα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε από τον κ. Μουσουρούλη:  

1.Θεσπίζεται τέλος παραμονής και πλόων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.  

2.    Καταργούνται ορισμένες φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαν θεσπιστεί στο πρόσφατο παρελθόν και οι οποίες αποδείχτηκαν απρόσφορες καθώς δεν συνεισέφεραν στην αύξηση της φορολογητέας ύλης και των φορολογικών εσόδων, αλλά αντίθετα δημιούργησαν συνθήκες ύφεσης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού, την απώλεια θέσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο (υπάλληλοι, πληρώματα, τεχνικοί, συντηρητές, Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κ.λπ.) και την απομάκρυνση ελληνικών και αλλοδαπών πλοίων αναψυχής από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 και η περ. ιγ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010. Πρόκειται για τον ετήσιο ειδικό φόρο για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ο οποίος στην ουσία δεν εισπράχθηκε ποτέ αφού εκκρεμεί η έκδοση διυπουργικής απόφασης.  

3.    Αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς εισόδου και παραμονής ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην ελληνική επικράτεια με παράλληλη απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών (one stop shop).  
Όπως αναφέρεται, σκοπός είναι:  

α.    Να γνωρίζουν όλοι οι αλλοδαποί επισκέπτες το σύνολο των υποχρεώσεών τους κατά την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.   

β.    Να αποφευχθεί το φαινόμενο αλλοδαποί ιδιοκτήτες που ελλιμενίζουν ιδιωτικά πλοία αναψυχής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και επανέρχονται το καλοκαίρι να έχουν χρεωθεί με άγνωστους φόρους και επιβαρύνσεις.   

γ.    Να εισπράττει το κράτος ένα σταθερό και προϋπολογίσιμο έσοδο κάθε έτος.  

δ.    Βασικότερος, όμως, στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, τα οποία ανήκουν ιδίως σε αλλοδαπούς υπηκόους, με σκοπό την προσέγγισή τους αρχικά σε ελληνικά λιμάνια και μαρίνες και κατόπιν τον μόνιμο ελλιμενισμό και παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Ετσι θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα (είσπραξη τέλους, είσπραξη Φ.Ε. και ΦΠΑ λόγω των αυξημένων εσόδων των μαρίνων, είσπραξη ΦΠΑ από την τροφοδοσία των σκαφών, είσπραξη ΕΦΚ στην τροφοδοσία καυσίμων), ενώ θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας κυρίως στις τοπικές κοινωνίες (νέες θέσεις εργασίας, αύξηση πληρότητας ξενοδοχειακών μονάδων, κ.λπ.) μέσω και της προσέλκυσης τουριστικού κεφαλαίου υψηλής εισοδηματικής κλίμακας.     

Τέλος παραμονής και πλόων 

  • Το τέλος παραμονής και πλόων υπολογίζεται σε ετήσια βάση και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα ενός, τριών, έξι ή δώδεκα μηνών, ανάλογα με τον χρόνο παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Για τον υπολογισμό του τέλους θα λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου. 
 
  • Για τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία, το ΤΠΠ ορίζεται στα 200 ευρώ ανά μέτρο από τα 12 ως τα 15 μέτρα, στα 300 ευρώ από τα 15 ως τα 20 μέτρα, στα 400 ευρώ από τα 20 ως τα 24 μέτρα και στα 500 ευρώ από 24 μέτρα και πάνω.
 
  • Για τα ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία, το ΤΠΠ ορίζεται στα 200 ευρώ ανά μέτρο από τα 15 ως τα 20 μέτρα, στα 300 ευρώ από τα 20 ως τα 25 μέτρα και στα 400 ευρώ από τα 25 μέτρα και πάνω.
 
  • Η καταβολή του ΤΠΠ θα γίνεται με την αγορά ειδικού σήματος, που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σκάφους και στην κατηγορία της εκάστοτε διάρκειάς του. Η πληρωμή του και η χορήγηση του ειδικού σήματος θα γίνεται στη λιμενική αρχή του πρώτου λιμένα εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Για τα πλοία με σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε., του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ, το ΤΠΠ καταβάλλεται και το ειδικό σήμα χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία εκδίδει και το σχετικό δελτίο κίνησης. 
 
  • Εξαιρέσεις

 

  Το τέλος παραμονής και πλόων δεν θα επιβάλλεται σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως 12 μέτρα, καθώς και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως 15 μέτρα.