Λόγω εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών θα διακοπεί προσωρινά και τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο Δήμο Παιανίας και συγκεκριμένα στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Λαυρίου, μεταξύ των οδών Καρδίτσης και Προσηλίου, στο ρεύμα προς Κορωπί, από 17 έως και 21 Σεπτεμβρίου, από τις 22:00 έως τις 06.00.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε 40 χλμ./ώρα στην περιοχή των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους.