Αποκλιμάκωση τιμών καταγράφεται για τη νέα σχολική χρονιά στα δίδακτρα των φροντιστηρίων τόσο της μέσης εκπαίδευσης όσο και των ξένων γλωσσών που σε σύγκριση με πέρυσι που φτάνουν μέχρι και το 48% μείον, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο πραγματοποίησε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Σύμφωνα με δειγματοληψία της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς διαπιστώθηκαν αρκετές μειώσεις στις τιμές των φροντιστηρίων της μέσης εκπαίδευσης σε σύγκριση με πέρυσι που φτάνουν μέχρι και το -48%.

Συγκεκριμένα, στο 68% του δείγματος καταγράφηκαν αρνητικές μεταβολές σε σύγκριση με πέρσι, στο 27% οι τιμές παρέμειναν σταθερές και μόλις στο 5% καταγράφηκαν κάποιες μικρές ανατιμήσεις.

Η μέση μεταβολή υπολογίζεται στο -11,2% και οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.


Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στα Φροντιστήρια ξένων γλωσσών όπου καταγράφηκαν μειώσεις στις τιμές των διδάκτρων των αγγλικών που αγγίζουν το -43%.

Συγκεκριμένα, στο 31% του δείγματος καταγράφηκαν αρνητικές μεταβολές σε σύγκριση με πέρσι, στο 66% οι τιμές παρέμειναν σταθερές και μόλις στο 3% καταγράφηκαν μικρές ανατιμήσεις. Η μέση μεταβολή υπολογίζεται στο -2,8%.


Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται και εδώ στις πρώτες τάξεις ενώ σε ακόμα μικρότερες τάξεις μάλιστα (πχ νηπιακές) υπάρχουν προσφορές ακόμα και δωρεάν.

 
Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται από το υπουργείο ότι οι περισσότερες μειώσεις παρουσιάστηκαν στα λεγόμενα συνοικιακά φροντιστήρια σε αντίθεση με επώνυμες αλυσίδες φροντιστηρίων στις οποίες οι τιμές τιμοκαταλόγου παρέμειναν αμετάβλητες.