Την ένταξη των δικαστών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στο ενιαίο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης ζητούν οι δικηγόροι με ψήφισμά τους.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνήλθε το τελευταίο τριήμερο στα Χανιά της Κρήτης (14-16 Σεπτεμβρίου 2012) με ψήφισμά της «θεωρεί δίκαιο και εύλογο το χρόνιο αίτημα των δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για υπαγωγή - ένταξη της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγής δικαιοδοτικού έργου στο ενιαίο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης».