Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά όλα σχεδόν τα κριτήρια που αξιολογούν, συγκριτικά, τις επιδόσεις του εθνικού συστήματος επιστήμης και καινοτομίας της, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης «OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012». Η κρίση καθιστά ουσιαστικά ανέφικτο, σύμφωνα με τον Οργανισμό, τον στόχο για αύξηση των ήδη εξαιρετικά χαμηλών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη -που βρίσκονται...

Διαβάστε περισσότερα
TAGS