Με αφορμή τις παρατυπίες ιδιωτικής εταιρείας που συνεργάζεται με το 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, η αξιωματική αντιπολίτευση επαναφέρει το χρόνιο πρόβλημα στο προσκήνιο με επερώτηση στη Βουλή.

Οι Παν. Λαφαζάνης και Δημ. Στρατούλης ζητούν από τους υπουργούς Άμυνας, Εργασίας και Υγείας κ.κ. Παναγιωτόπουλο, Βρούτση και Λυκουρέντζο να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν οι «παραβιάσεις της εργατικής αλλά και της γενικότερης νομοθεσίας, από τις εταιρείες (εργολάβοι καθαριότητας), που συνάπτουν συμβάσεις για την καθαριότητα στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ, σε βάρος των εργαζομένων τους».

Οπως αναφέρουν για την συγκεκριμένη περίπτωση που καταγγέλλουν:

Μια από αυτές τις εταιρείες είναι η εταιρεία «CLEANING WASTE &MAINTENANCE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «C.W.M.S Α.Ε», η οποία έχει αναλάβει τις υπηρεσίες καθαριότητας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών(401 ΓΣΝΑ) .

Η συγκεκριμένη εταιρεία παραβιάζει συστηματικά και προκλητικά την εργατική νομοθεσία, όπως έχει διαπιστωθεί και από το Σ.ΕΠ.Ε Γλυφάδας με το έγγραφό του, ΕΔ 263/26/07/2012.

Οι παραβιάσεις αφορούν οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012, αναλογία αποδοχών αδείας 2011 και 2012, αναλογία επιδόματος αδείας 2011 και 2012, Δώρο Χριστουγέννων 2011, Δώρο Πάσχα 2012, προσαύξηση ημερομισθίου από εργασία σε ημέρες Κυριακής (2 Κυριακές το μήνα για κάθε εργαζόμενο).

Όμως, παρ' όλες τις διαπιστωμένες και αποδεδειγμένες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, η εταιρεία «C.W.M.S Α.Ε» που θα έπρεπε να είχε κηρυχτεί έκπτωτη βάσει του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 – συνεχίζει απρόσκοπτα τη δράση της.

Επίσης σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων υπάρχει και πλαστογραφία στις καταστάσεις μισθοδοσίας. Άλλο ποσό είναι γραμμένο στις μισθολογικές καταστάσεις και άλλο (μικρότερο) εισπράττουν οι εργαζόμενοι .

Στις συμβάσεις παροχής διαφόρων υπηρεσιών που υπογράφουν οι εργολάβοι καθαριότητας με το δημόσιο και τις Δ.Ε.Κ.Ο, έχουν τεθεί ρήτρες πιστής εφαρμογής των νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι διοικήσεις τους Δημόσιο, είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν για την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των νόμων και διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και του Συντάγματος της χώρας, υπενθυμίζουν οι κ.κ.Λαφαζάνης και Στρατούλης.

Οι δύο βουλευτές ζητούν να κατατεθεί το ακριβές αντίγραφο της σύμβασης της εταιρείας με το 401 ΓΣΝΑ, ρωτούν γιατί αυτή δεν έχει καταγγελθεί και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα αρμόδια όργανα του δημοσίου να παρακολουθούν συστηματικά και να ελέγχουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτουν ιδιωτικές εταιρείες με το δημόσιο και τις Δ.Ε.Κ.Ο, καθώς επίσης και την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.