Τον κίνδυνο κατάρρευσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει προς επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.
«Η κατάρρευση των ακτοπλοϊκών εταιριών και η διακοπή των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στη χώρα μας είναι πλέον πολύ πιθανόν να συμβούν μέσα στη χρονιά, με δεδομένη τη δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση των περισσότερων εταιρειών του κλάδου» παρατηρεί ο ΣΕΤΕ σε ανακοίνωσή του.

Για το Σύνδεσμο, η κατάσταση αυτή οφείλεται στην «καθυστέρηση της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών στη χώρα μας», καθώς δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ακτοπλοΐα μέσα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. «Επιπρόσθετα, οι οργανωμένες μειοψηφίες που επιμένουν να διατηρούν τα κεκτημένα τους, αδιαφορώντας για το κοινωνικό και οικονομικό κόστος αυτών, παραμένουν στο απυρόβλητο» καταγράφει ο ΣΕΤΕ.

«Ο ΣΕΤΕ θεωρεί την ακτοπλοΐα πυλώνα για την τουριστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και καλεί την Κυβέρνηση να επιληφθεί και να επιλύσει τα θέματά της άμεσα, διότι η κατάσταση τείνει να χαρακτηριστεί πολύ σύντομα ως μη αναστρέψιμη», παρατηρεί ο Σύνδεσμος.
TAGS