Λειτουργεί εκ νέου η Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, παρά το γεγονός ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμόσχευσης (ΕΟΜ) είχε διατυπώσει αρνητική γνώμη στην αίτηση του νοσοκομείου για χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας της Μονάδας. Ο Συνήγορος ζήτησε να επανεκτιμηθεί το αίτημα, διατυπώνοντας την άποψη ότι, αν και δεν πρέπει να γίνεται παρέκκλιση από όσα ορίζει ο νόμος, οι ελλείψεις της συγκεκριμένης Μονάδας θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με τις συνέπειες της διακοπής λειτουργίας της. Η δημιουργία πρότυπου - πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου στην Αττική, σε αόριστο μελλοντικό χρόνο, ως επιχείρημα για τη μη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας, δεν αντισταθμίζει τις συνέπειες της διακοπής λειτουργίας σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος του «Λαϊκού».

Η πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής είχε ως αποτέλεσμα η αίτηση του ΓΝΑ «Λαϊκό» να επανεξετασθεί από τον ΕΟΜ, που τελικά έκρινε ότι με βάση τον πληθυσμό, τις γεωγραφικές αποστάσεις, τον αριθμό των δοτών και τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών δεδομένων, είναι αναγκαία η ύπαρξη τουλάχιστον δυο Μονάδων Μεταμόσχευσης Ήπατος στη χώρα. Ο ΕΟΜ ζήτησε από τους συναρμόδιους φορείς να προβούν στις άμεσες ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του «Λαϊκού» για ενίσχυση της Μονάδας με ιατρικό προσωπικό.
TAGS