Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να αναστείλει την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου.  
Οι λόγοι, όπως αναφέρονται στην απόφαση των καθηγητών του ΤΕΙ συνοψίζονται ως εξής:   

α) Τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της Πολιτείας να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ως συνέπεια την πλημμελή λειτουργία τους, δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί τους έχουν μειωθεί κατά 50% και τα αποθεματικά τους έχουν κουρευτεί κατά 80%  

β) Την επικείμενη μείωση των ειδικών μισθολογίων, τα οποία όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ έχουν διολισθήσει σε απαράδεκτα επίπεδα  

Διευκρινίζεται ότι κατά το διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των σπουδαστών α' εξαμήνου.