Σε αισθητή μείωση των διελεύσεων από την Αττική οδό έχει οδηγήσει η οικονομική κρίση και η απόφαση αρκετών πολιτών να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφορά για να μετακινηθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι καθημερινές διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 90 χιλιάδες, μείωση που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών διελεύσεων σε σχέση με το 2009.

Καθημερινά πλέον, διέρχονται από την Αττική οδό 217.000 αυτοκίνητα ενώ  το 2009 ήταν 307.000.  Μείωση κατά 40% παρουσιάζει και η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς.  

Παρά τη μείωση των διελεύσεων πάντως τα διόδια ή μένουν σταθερά ή αυξάνονται. Η εταιρία της Αττικής οδού έχει εκδηλώσει π.χ. τη διάθεση για μείωση του αντιτίμου αν παραταθεί η διάρκεια της σύμβασης που κανονικά είναι ως το 2024.