Την απόφαση επανασύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), το οποίο παρέμενε ανενεργό από τον Απρίλιο του 2011 υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και πρόεδρος του συμβουλίου, Στ. Καλογιάννης.
Το ΕΣΟΑ αποτελεί το θεσμικό όργανο επικοινωνίας και διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων, όσον αφορά στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Η επαναλειτουργία του Συμβουλίου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην επίλυση καίριων ζητημάτων προς την κατεύθυνση της μείωσης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στην χώρα μας.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς σχετικών δράσεων που έχει αναλάβει το υπουργείο, όπως η προώθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων και πάγιων διαρθρωτικών αναγκών στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης της οδικής ασφάλειας, η ανάπτυξη μεθόδου παροχής υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης σε θέματα οδήγησης, οδηγικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης, η διενέργεια μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία και σεμιναρίων οδικής ασφάλειας.