Αναλυτικά στοιχεία για τις «αχρεωστήτως καταβληθείσες» συντάξεις, για κάθε ταμείο ξεχωριστά, απέστειλε στη Βουλή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ΟΓΑ, όπου «ξεσκονίζονται» οι περιπτώσεις υπέργηρων ομογενών από την Αλβανία, τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο υπουργός Εργασίας, ανά φορέα ασφάλισης η κατάσταση μετά τους ελέγχους είναι η εξής:

ΙΚΑ- ΕΤΑΜ - Ιδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης: οι αναπόγραφες συντάξεις είναι 6.600, εκ των οποίων περίπου 2.500 αφορούσαν συνταξιούχους που είχαν αποβιώσει. Από αυτές έχουν διακοπεί προς το παρόν 2.250 συντάξεις. Από τον Ιούνιο του 2011 έχουν κατατεθεί 148 μηνυτήριες αναφορές για παρανόμως εισπραχθείσες συντάξεις από διάφορες αιτίες (αναπόγραφοι, διπλοσυνταξιούχοι, εργαζόμενοι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας κ.α.).

ΟΑΕΕ - Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών: οι αναπόγραφοι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν καταβάλλεται πλέον σύνταξη, είναι 137. Έχουν ασκηθεί 20 αγωγές και μία μήνυση, το 2011 και 42 αγωγές και τρεις μηνύσεις, το 2012

ΕΤΑΑ - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων- ΤΣΜΕΔΕ: δεν καταβάλλεται σύνταξη σε 99 μη απογραφέντες και έχουν ήδη ζητηθεί στοιχεία για τον έλεγχο, προκειμένου στη συνέχεια όσες περιπτώσεις πρέπει, να διαβιβαστούν στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

ΤΑΝ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών: από τον έλεγχο προέκυψε η καταβολή 2 παράνομα εισπραχθεισών συντάξεων, μετά τον θάνατο των συνταξιούχων. Επίσης, εντοπίστηκαν 11 αναπόγραφοι οι οποίοι έχουν διαγραφεί και η Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΤΣΑΥ - Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών: ασφαλής έλεγχος θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των συνταξιούχων με φυσική παρουσία, που έχει ορισθεί από 1ης Οκτωβρίου του 2012 έως 15 Νοεμβρίου του 2012

ΕΤΑΠ- ΜΜΕ - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: έχει εντοπιστεί και έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη μία περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης λόγω θανάτου του δικαιούχου.

ΟΓΑ - Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων: διενεργήθηκε απογραφή- έλεγχος των συνταξιούχων ανασφάλιστων ομογενών από την Αλβανία και Διαπιστώθηκε ότι 3.140 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, οπότε ο ΟΓΑ διέκοψε οριστικά τη σύνταξή τους. Αλλα 1.200 άτομα δεν παρουσιάστηκαν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και η σύνταξή τους έχει ανασταλεί από 1ης Σεπτεμβρίου του 2011. Το 2012 είναι σε εξέλιξη έλεγχος για ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Ηδη για 2.000 άτομα που δεν προσκόμισαν έγκαιρα τα δικαιολογητικά η σύνταξή τους έχει ανασταλεί. Τέλος, έχει παραδοθεί στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία 1.014 συνταξιούχων, οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί.

Φορείς επικουρικής ασφάλισης: έχουν εντοπιστεί και σταλεί στη Δικαιοσύνη πέντε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων λόγω θανάτου δικαιούχου.

Ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε σε σχετική ερώτηση της βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίνας Χρυσοβελώνη.