Η ποσότητα του αντιπηκτικού σκευάσματος Sintrom είναι επαρκής, τονίζει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ωστόσο, συστήνει εξορθολογισμό της ζήτησης του φαρμάκου από τους ασθενείς αλλά και διάθεση του προϊόντος από τα φαρμακεία μόνο κατόπιν συνταγής, ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά σύντομα.   
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, αν και διαπιστώνεται τόσο η αυξημένη διάθεση από την εταιρία κατά το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου, όσο και η ομαλή διακίνηση του προϊόντος εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς δεν έχει επέλθει ακόμη, καθώς η ζήτηση που παρατηρείται στα φαρμακεία είναι αυξημένη, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιότητα του θέματος σχετικά με τη διάθεση του φαρμάκου.  

Το θέμα με το συγκεκριμένο σκεύασμα προέκυψε πριν από περίπου ένα μήνα όταν παρατηρήθηκε έλλειψη στην αγορά. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ διαπιστώθηκε μικρή μείωση της διάθεσης του φαρμάκου από την αρμόδια εταιρεία για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες το 2011, η οποία όμως αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, καθώς είχε παρέμβει ο ΕΟΦ, ζητώντας από την εταιρεία να αυξήσει άμεσα την προμήθεια του φαρμάκου στην ελληνική αγορά, αίτημα το οποίο είχε γίνει αποδεκτό.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι παράλληλες εξαγωγές του φαρμάκου ήταν πολύ περιορισμένες για τους πρώτους επτά μήνες και μηδενικές τον Αύγουστο του 2012.
TAGS