Το υπουργείο Δικαιοσύνης προώθησε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης το σχέδιο του Κώδικα για τα ναρκωτικά, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση. Ο Κώδικας εισάγει ευνοϊκές διατάξεις για τους κρατούμενους ως προς το καθεστώς χορήγησης αδειών, την υπό όρους απόλυση, τον επανακαθορισμό των προϋποθέσεων μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές, μεταξύ άλλων.