Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ αποδέχθηκε το ελληνικό αίτημα, αναστέλλοντας την εκτέλεση της απόφασης της Κομισιόν, με την οποία ζητούταν η επιστροφή από περίπου 800.000 αγρότες και μάλιστα εντόκως, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (πακέτο Χατζηγάκη) ύψους 424 εκ ευρώ.
Η απόφαση ελήφθη συνυπολογιζομένου ότι οι έλληνες αγρότες ήδη υφίστανται πλήγματα από τα μέτρα λιτότητας εξαιτίας της κρίσης, οπότε πιθανολογήθηκε ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας δυσμενούς απόφασης θα προκαλούσε σοβαρές αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών.

Η αναστολή, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ισχύσει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της προσφυγής που κατέθεσε η χώρα μας.