Σε ανάπλαση της πλατείας Δικαιοσύνης, στο κέντρο της Αθήνας, θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων, με τη σχετική αρχιτεκτονική μελέτη να παίρνει το «πράσινο φως» χτες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Το έργο της ανάπλασης θα υποβληθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, ενώ η μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση της πλατείας με νεοκλασικό τρόπο, με εκτεταμένες επιφάνειες πρασίνου και φύτευση Ουασιγκτόνιων ψηλών φοινίκων, καθώς και την τοποθέτηση συντριβανιού στο κέντρο του χώρου.

Η πλατεία περικλείεται από τις οδούς Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Σανταρόζα. Στο χώρο «δεσπόζουν» το διατηρητέο κτίριο του παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου και ο ανδριάντας του Αλέξανδρου Παναγούλη, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το κτίριο του Αρσάκειου Παρθεναγωγείου.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενώ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της μελέτης με το σκεπτικό ότι περιλαμβάνει διαμορφώσεις χαμηλού ύψους που δεν θίγουν τα μνημεία, έθεσε τον όρο της αντικατάστασης των φοινίκων με ελληνικής προέλευσης φυτά και την κατάργηση της τοποθέτησης του σιντριβανιού.

Υπήρξαν και αντίθετες φωνές στην έγκριση, που τάχθηκαν υπέρ της επαναϋποβολής της μελέτης, όπως ο καθηγητής του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, η καθηγήτρια του ΕΜΠ, Ελισάβετ Βιντζηλαίου και η αρχιτέκτονας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, Αναστασία Ρέλλια.

Ο κ. Τουρνικιώτης ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη μελέτη έχει δώσει μια οργάνωση του χώρου που δεν συνδυάζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της πόλης, ενώ η χρήση φοινίκων σε μια περιοχή που δεν τους χρειάζεται προκαλεί σύγχυση. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει απλούστερη διαμόρφωση της πλατείας ώστε όταν υλοποιηθεί το μεγαλύτερο έργο της πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου να είναι ευκολότερη η μετατροπή της διαμόρφωσης της πλατείας».