Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας έχουν αναρτηθεί τα ονόματα 705 αναπληρωτών δασκάλων και 185 αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προσελήφθησαν για το σχολικό έτος 2012-2013.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου.