Μία νταλίκα με βουλγαρικές πινακίδες, που επιχειρούσε να εξάγει παράνομα από τη χώρα μας χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, εντοπίστηκε στη Μεταμόρφωση Αττικής και η ανταπόκριση των επιθεωρητών περιβάλλοντος ήταν άμεση.

Τα απόβλητα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα, αφού η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται με ειδικά βυτιοφόρα και με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας.

Η υπόθεση ερευνάται από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και το ΣΔΟΕ.

Την παράνομη διακίνηση κατήγγειλε μέτοχος της εταιρίας η οποία δεν γνώριζε ότι η εταιρία ακολουθούσε αυτή την πρακτική. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η συγκέντρωση χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και ορυκτελαίων και η Αποστόλη τους για επεξεργασία στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.