Ακέφαλο παραμένει επί μήνες το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που έχει και την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών.

Όπως τονίζει η εφημερίδα «Καθημερινή», η θέση του προέδρου του δικαστηρίου παραμένει κενή από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν αποχώρησε σύμφωνα με το Σύνταγμα ο κ. Γ. Κούρτης.

Από τότε η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στον ορισμό νέου προέδρου με αποτέλεσμα οι δικαστικές αρμοδιότητές του να υπολειτουργούν.

Στο μεταξύ, η διαδικασία που προβλέπεται για την επιλογή της ηγεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πληρώσει τη κορυφαία θέση στην ηγεσία του Συνεδρίου.

Τονίζεται, ότι κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.