Στην «τσιμπίδα» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) μπαίνουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων που δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους.
Η ΓΓΠΣ αναμένεται να αποστείλει σχετικές επιστολές προς 2 εκατ. περίπου ανασφάλιστους οδηγούς, καλώντας τους να προσκομίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε να πληρώσουν πρόστιμο 250 ευρώ και να ασφαλίσουν το όχημά τους.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η πρόταση προβλέπει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΓΓΠΣ θα αποστέλλει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στην αστυνομία προκειμένου με τη σειρά της να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζουν φυλάκιση από 2 έως και 12 μήνες.

Σύμφωνα με τα αρχεία που διαστραύρωσαν το υπουργείο Μεταφορών και η ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος), ενώ τα κυκλοφορούντα οχήματα ανέρχονται σε 7 εκατομμύρια, τα ασφαλισμένα δεν ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια. Έτσι μια πρώτη εκτίμηση για τον όγκο των ανασφάλιστων οχημάτων κάνει λόγο για 2 εκατομμύρια, η οποία ωστόσο δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Στο νούμερο αυτό περιλαμβάνονται και τα οχήματα που δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν ασφαλιστική κάλυψη (δημόσιας χρήσης, οχήματα της αστυνομίας κ.τλ.), ο ακριβής αριθμός των οποίων επίσης αγνοείται αφού καμία υπηρεσία δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει πόσα ακριβώς είναι.

Ένας σημαντικός αριθμός μεταξύ των 2 εκατ. αυτοκινήτων ανήκει και σε οδηγούς που έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων. Ο αριθμός τους υπολογίζεται στις 350.000, με συνέπεια ο τελικός αριθμός των ανασφάλιστων να κινείται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο οχήματα.