Το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών που λαμβάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το δικαιούνται, σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές περί ισότητας και οι υπάλληλοι που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους ίδιους φορείς (Δημόσιο, κ.λπ.) Αυτό υποστήριξε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες, ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ειδικότερα, με το Ν. 2470/1997 χορηγήθηκε επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, για όσο διάστημα απασχολούνται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και παραμεθόριες. Το επίμαχο επίδομα δόθηκε ως κίνητρο για την παραμονή των υπαλλήλων στις ευαίσθητες αυτές περιοχές.

Όμως εργαζόμενοι στο «Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής-Σισμανόγλειο» (ΝΠΔΔ), οι οποίοι προσελήφθηκαν κατά την τετραετία 1980-1984 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν ελάμβαναν το επίμαχο επίδομα για την διετία 1999-2001, προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικαίωσε τους εργαζόμενους κρίνοντας, ότι η μη χορήγησή του συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή σε βάρος τους διάκριση έναντι των συναδέλφων του ίδιου νοσοκομείου που απασχολούνται με σχέση δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, οι πρωτοδίκες επισήμαναν, ότι πρέπει να λάβουν το επίμαχο επίδομα οι απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την αποκατάσταση της συνταγματικά επιβαλλόμενης ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος).

Στη συνέχεια, η υπόθεση απασχόλησε τον Άρειο Πάγο, κατόπιν αναίρεσης που άσκησε το νοσοκομείο και το Εργατικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρέπεμψε στην Ολομέλεια να κριθεί το ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη της καταβολής του επιδόματος προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών.

Ο Τέντες πρότεινε να επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση (και να απορριφθεί η αναίρεση του νοσοκομείου) επικαλούμενος, ότι η επίμαχη εξαίρεση των συγκεκριμένων υπαλλήλων από την καταβολή του επιδόματος προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, προσκρούει στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή της ισότητας.

Σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό «αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλειστεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ΄ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική».

Η Ολομέλεια επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Πηγή: naftemporiki.gr