Πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων ανέργων στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών ετοιμάζουν σε συνεργασία η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. 

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτούνται με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης.