Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν περίπου 15.000 υπάλληλοι οι οποίοι θα εγκαταλείψουν της θέσεις τους, αφού μετά την αξιολόγηση, όσοι «κοπούν» θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει στις υπό κατάργηση υπηρεσίες και του Οργανισμούς που συγχωνεύονται.

Όσοι λάβουν χαμηλή βαθμολογία θα τεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους για ένα έτος.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν και μέτρα συνταξιοδοτικής ωρίμανσης έτσι ώστε οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα να μην απολυθούν, αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα να εξαγοράσουν 3 πλασματικά χρόνια και να οδηγηθούν στη σύνταξη.