Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου παρατείνεται, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.