Αντίθετη στη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων με τον ΕΟΠΥΥ στέκεται η ΟΤΟΕ, με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΟΤΟΕ κατέθεσε υπόψη των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας αναλογιστική μελέτη για τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζών που ανήκουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ, αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητά τους, ώστε αυτά να εξαιρεθούν οριστικά από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ και να μετατραπούν αυτοδίκαια σε ΝΠΙΔ.

Παράλληλα, η εκτελεστική γραμματεία της Ομοσπονδίας κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί, με κλιμάκωση των ενεργειών, «αν τολμήσουν να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους».